Kategorije
cart icon

Prazna korpa

0  Artikala

0 KM

Korpa

Dostava i isporuka

Dostavu vrše dostavna vozila Imel-a i kurirske službe Euroexpress d.o.o..  Vaša pošiljka je osigurana od gubitka u dostavi. Više o našoj usluzi dostave možete saznati pozivom na 080 02 04 05 ili  na mail prodaja@imel.ba

Uslovi dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do sprata/kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.

Cjenovnik dostave

Kupac dostavu plaća pri preuzimanju na osnovu posebne stavke na računu ili posebnog računa. Troškovi dostave se naplaćuju u iznosu od 10,00 KM.

U slučaju zamjene naručenog artikla, Kupac snosi direktne troškove povrata artikala i ponovnog slanja zamjenskog artikla.
U slučaju povrata sredstava IMEL d.o.o vrši povrat sredstava u iznosu naručenog artikla, dok za troškove dostave  snosi kupac

Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je Dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Ukoliko primijetite oštećenje na robi prilikom preuzimanja od strane brze pošte, potrebno je da učinite sljedeće:Broken Box Special - Save Big On Open Boxes | The Original Poop Bags

Ako je oštećenje primijećeno odmah po prijemu pošiljke:

Sačinite zapisnik u prisustvu kurira, koji će potpisati obje strane. Također priložite  fotografije oštećenog uređaja.

Ako je oštećenje primijećeno naknadno:

Imate pravo da prijavite štetu u roku 24 sata. Potrebno je da se pismeno obratite Imel-u i priložite dokaz da do oštećenja pošiljke nije nastalo od momenta preuzimanja do trenutka prijave štete.

Prije povrata, obavijestite Imel, a oštećenu robu šaljite isključivo EUROEXPRESS brzom poštom. U slučaju slanja drugom poštom, povrat se neće priznati i biće vraćen pošiljaocu. Uređaji se moraju adekvatno upakovati i zaštititi od dodatnog oštećenja. Povrat neadekvatno upakovane robe se neće priznati.

Rok isporuke

Pošiljke se isporučuju u roku od 48 sati (2 radna dana) od momenta potvrde narudžbe.

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Pravo na reklamaciju ostvaruje se u slijedećim slučajevima:

  1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake.

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na prodaja@imel.ba telefonski broj 080 02 04 05 ili na društvenim mrežama.

Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

  1. Reklamacija u garantom roku

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim karakteristikama proizvoda. Davalac garancije se obavezuje da će ukoliko se utvrde ove nepravilnosti popraviti pokvareni uređaj, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac.

VAŽNO: Proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašteni servis proizvod gubi garanciju.

  1. Zamjena proizvoda ili povrat novca (Uređaji koji se ne mogu popraviti)

Rok za povrat novca i utvrđivanje vjerodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja uređaja je 45 dana od prijema robe na servis. Ovlašteni servis u navedenom roku za taj uređaj donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod ili će se izvršiti povrat novca. Za uvažene reklamacije IMEL u potpunosti snosi troškove transporta.

Da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju potrebno je da:

Reklamirani proizvod donijeti u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži,

Donijeti na uvid originanil garantnog lista i fiskalni račun,

Opisati neispravnost/i,

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija isključivo od ovlaštenog servisa gdje je ostavio proizvod. U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo Vam sve podatke ovlaštenog servisa, odnosno na garantnom listu se nalaze podaci o načinu prijave reklamacije.

Ukoliko Vam artikal koji ste kupili ne odgovara isti možete reklamirati u skladu sa članom 47 Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini u roku ne dužem od 15 dana. Sve reklamacije pristigle nakon isteka roka od 15 dana neće biti uzete u obzir. Nakon odobrene reklamacije, kurirska služba će preuzeti reklamacijski artikal sa adrese kupca. Kako biste ostvarili pravo na reklamaciju, artikal koji se preuzima mora biti neoštećen zajedno sa originalnom ambalažom te svom pratećom dokumentacijom uz koju je bio isporučen uključujući fiskalni račun i garantni list.

Ukoliko prilikom isporuke artikla na Vašoj adresi primjetite oštećenje na artiklu odnosno njegovoj ambalaži zamolili bi Vas da isti ne preuzimate, te da nas odmah kontaktirate kako bi mogli poslati novu pošiljku na Vašu adresu u što kraćem roku.

U slučaju da Vam se odobri povrat novca/zamjena za novi artikal, kurirska služba će preuzeti reklamirani artikal sa Vaše adrese i isti vratiti u naše skladište. Po prijemu artikla u naše skladište, šaljemo Vam obavjest o povratu novca odnosno isporuci novog artikla. Povrat novca će biti izvršen u roku do 7 dana, a isporuka zamjenskog artikal u roku ne dužem od 15 dana.. Povrat novca vrsimo na ziro racun.

Nastavite sa kupnjom

Vaša korpa je prazna